Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze zaprasza do udziału w gminnym konkursie plastycznym „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”.

CELE:

 • kultywowanie obrzędów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne działanie i spędzanie czasu z rodziną.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wychowankowie Przedszkoli z Gminy Miedźna (dzieci w wieku 3-6 lat).
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie KARTKI BOŻONARODZENIOWEJ dowolną techniką, z dowolnych materiałów.
 3. Maksymalny format pracy to A6 – format „Kartki Bożonarodzeniowej” z miejscem
  w środku na życzenia.
 4. Autorem kartki zgłoszonej do konkursu może być jedno dziecko. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną kartkę.
 5. Warunkiem zakwalifikowania kartki do Konkursu jest dostarczenie do Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra – wraz z kartką – prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do regulaminu) z pieczęcią placówki oraz spełnienie warunków zapisanych w regulaminie. Karta zgłoszeniowa oraz kartka konkursowa powinna być dostarczona do organizatora w zamkniętej kopercie.
 6. Zgłoszenie kartki na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikacje swojej pracy i wizerunku dla celów związanych z konkursem.
 7. Termin dostarczania kartki upływa 14 grudnia 2022 r., prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 8. Organizator nie zwraca kartek. Kartki zostaną przekazane dla podopiecznych Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 grudnia 2022 r., a wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej na Facebooku oraz Stronie Internetowej Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze www.przedszkole-gora.pl.         
 10. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje powołana komisja.
  W skład komisji wchodzą: Przewodnicząca Pani mgr Katarzyna Marcińczyk- Jarek- nauczyciel plastyki w SP w Góra, Pani mgr Elżbieta Grajcarek- Wyrobek- pedagog w SP Góra, Pani mgr Beata Duraj- nauczyciel w SP Góra, Pani mgr Halina Krasoń- nauczyciel SP Miedźna,
 1. Autorzy nagrodzonych kartek otrzymają od organizatora dyplom oraz indywidualną nagrodę rzeczową.
 2. Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia dla autorów kartek, które według Komisji odznaczają się szczególnymi walorami artystycznymi.
 3. Nagrody dla Laureatów Konkursu zostaną wręczone po ustaleniu dogodnego terminu dla wszystkich stron.   
 4. Nagrodzone kartki będą udostępnione na stronie Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze oraz na stronie Gminy Miedźna.

Loading

Kategorie: Ogłoszenia

Skip to content