RAMOWY PLAN DNIA

Przedszkole w równej mierze pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

   Realizacja podstawy programowej w godzinach 8.00 – 13.00

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola,zabawy swobodne służące realizacji pomysłów
i zainteresowań dzieci.

8.00-8.45 Rozchodzenie się dzieci do poszczególnych grup. Zabawy ruchowe, dydaktyczne, konstrukcyjne Praca stymulacyjno wyrównawcza, indywidualna i grupowa. Zabawy integrujące grupę, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensującym i wychowawczym.

8.45-9.00 Przygotowanie do śniadania-wykonywanie czynności wynikających z pełnionego dyżuru, ćwiczenia poranne, czynności sanitarno-higieniczne- kształtowanie właściwych nawyków higienicznych kulturalnych.

9.00-9.30 Śniadanie– realizacja zadań programowych w tym zakresie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Praca dyżurnych-wykonywanie czynności wynikających z pełnionego dyżuru, zabiegi higieniczne, mycie zębów, przygotowanie do zajęć.

9.30-10.30 Realizacja zajęć wychowawczo – dydaktycznych kierowanych z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego – stwarzanie sytuacji edukacyjnych wspierających całościowy rozwój dziecka.

10.30-11.30 Gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu: zajęcia sportowe, gimnastyka, spacery wycieczki, obserwacja przyrody, prace gospodarczo porządkowe w ogrodzie. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ogrodzie i poza terenem przedszkola oraz w budynku. Zabawa ruchowa w ogrodzie. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych przeprowadzone w sali przy niesprzyjającej pogodzie.

11.30-12.00 Przygotowanie do obiadu- wykonywanie czynności wynikających z pełnionego dyżuru. Czynności sanitarno-higieniczne- kształtowanie właściwych nawyków higienicznych kulturalnych.

12.00-12.30 Obiad – Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Realizacja zadań programowych w tym zakresie- kulturalne zachowanie się przy stole. Praca dyżurnych-wykonywanie czynności wynikających z pełnionego dyżuru.

12.30-13.00 Poobiedni odpoczynek – słuchanie literatury dziecięcej, muzyki klasycznej i relaksacyjnej. Zabawy o charakterze wyciszającym.

13.00-14.00 Zajęcia i zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne.

14.00-14.15 Czynności porządkowo – higieniczne, mycie rąk. Przygotowanie do podwieczorku.

14.15-14.30 Podwieczorek

14.30-16.30 Zabawy według zainteresowań dzieci. Oddziaływania nauczycieli wyzwalające samorzutną aktywność dzieci, działania utrwalające nabyte umiejętności i kompensacje, wspierające indywidualny rozwój, uzdolnienia dzieci. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (lub czytanych fragmentów książek). Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, plastyczno – techniczne, tematyczne, zajęcia w małych zespołach; pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym.

Język angielski w grupach

grupaponiedziałekśroda
Kangurki9.00 – 9.309.00 – 9.30
Jeżyki9.30 – 9.459:30 – 9.45
Żabki9.45 – 10.009.45 – 10.00
Biedronki10.00 – 10.3010.00 – 10.30
Pszczółki10.30 – 11.0010.30 – 11:00
Sówki11.00 – 11.3011.00 – 11.30

Religia

grupawtorekczwartek
Kangurki 12.00 – 12.3012.00 – 12.30
Pszczółki12.30 – 13.0012.30 – 13.00
Biedronki
Sówki
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
13.00 – 13.30
13.30 -14.00

Loading

Skip to content