PLAN DNIA

6:30:00–7:45 Schodzenie się dzieci w sali KANGURKÓW zabawy dowolne dzieci pod kontrolą pani dyżurującej. Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy stolikowe (układanki, rysowanki, zabawy plasteliną, itp.)

7:55-8:00 przejście do sal grup

8:00–8:45 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

8:50–9:00 Przygotowanie do śniadania (zabiegi higieniczne, zabawy na dywanie).

9:00–9:30 Śniadanie.

9:30–10:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w tym z języka angielskiego (rozwijanie aktywności społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej).

10:00–10:15 Zabiegi higieniczne,toaleta, przerwa na owoce,kompot lub wodę, zabawy ruchowe.

10:15–10:45 Zajęcia ruchowe w tym gimnastyczne,lub rytmiczne lub plastyczne – zajęcia w grupach dzieci 5-6 letnich, grupy młodsze wg. Harmonogramu nauczycieli.

10:45–11:45 Zabawy na świeżym powietrzu,spacery lub w ogrodzie przedszkolnym.

11:45-12:00 Przygotowanie do obiadu-zabiegi higieniczne.

12:00-12:30 Obiad

12:30–12:45 Poobiedni odpoczynek .Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek)./słuchanie muzyki relaksacyjnej,słuchanie bajek z nagrań,zabawy stolikowe itp.

12:45-14:00 Leżakowanie w grupie dzieci 3-letnich, pozostałe grupy – swobodne zabawy dzieci w sali bądź w ogrodzie.

14:00–14:15 Przygotowanie do podwieczorku. Zabawa ruchowa.

14:15–14:30 Podwieczorek.

14:30-16:30 Zajęcia popołudniowe w tym zabawy na podwórku. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Utrwalanie poznanych treści, sprawy wychowawcze.

Język angielski w grupach

grupawtorekczwartek
Kangurki10:00 – 10:1510:15 – 10:30
Pszczółki10:15 – 10:309:15 – 9:30
Biedroneczki10:30 – 11:0011:30 – 12:00
Jeżyki11:00 – 11:309:30 – 10:00
Sówki11:30 – 12:0010:30 – 11:00
Żabki12:00 – 12:1510:00 – 10:15

Religia

grupawtorekczwartek
Biedroneczki 12:30 – 13:0012:30 – 13:00
Sówki 13:00 – 13:30 13:00 – 13:30
Jeżyki 13:30 – 14:00 13:30 – 14:00