Zarząd stowarzyszenia

W skład zarządu wchodzą:

Prezes: RAFAŁ CHROMIK
Wiceprezes:
Sekretarz:
Skarbnik:

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Loading

Skip to content