Kadra GPP im. J Brzechwy

mgr Renata Koczy – Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Bartas – wychowawca grupy „Żabki” – dzieci 3 letnie

mgr Mariola Olesiak – wychowawca grupy „Jeżyki” – dzieci – 3 – 4 letnie

mgr Renata Nowak – wychowawca grupy „Pszczółki” – dzieci 5 letnie

mgr Maria Jarek – wychowawca grupy „Kangurki” – dzieci 4 – 5 letnie

mgr Aneta Utrata – wychowawca grupy „Biedronki” – dzieci 5 – 6 letnie

mgr Bożena Sodzawiczny – wychowawca grupy „Sówki” – dzieci 6 letnie

mgr Edyta Rąba – nauczyciel w grupach „Jeżyki”, „Żabki”, „Kangurki”

mgr Kinga Grądzka – nauczyciel w grupach „Sówki”, „Biedronki”, „Pszczółki”

Bogumiła Kozik – nauczyciel j. angielskiego

mgr Halina Krasoń – nauczyciel religii

Nauczyciele specjaliści

mgr Magdalena Grycz- Mocko – Logopeda, zajęcia rewalidacyjne

mgr Renata Koczy – terapeuta integracji sensorycznej, zajęcia rewalidacyjne z korekcji wad postawy, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oligofrenopedagog

mgr Beata Duraj- zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogiki

mgr Elżbieta Grajcarek- Wyrobek- terapeuta pedagogiczny

mgr Aneta Utrata- pedagog specjalny

mgr Mariola Olesiak- pedagog specjalny, oligofrenopedagog

Służbowe skrzynki e-mailowe nauczycieli:

Renata Koczy dyrektor@przedszkole-gora.pl

Sekretariat przedszkola sekretariat@przedszkole-gora.pl

Renata Nowak renata.nowak@przedszkole-gora.pl

Mariola Olesiak mariola.olesiak@przedszkole-gora.pl

Małgorzata Bartas malgorzata.bartas@przedszkole-gora.pl

Bożena Sodzawiczny bozena.sodzawiczny@przedszkole.gora.pl

Maria Jarek maria.jarek@przedszkole-gora.pl

Aneta Utrata aneta.utrata@przedszkole-gora.pl

Edyta Rąba edyta.raba@przedszkole-gora.pl

Kinga Grądzka kinga.gradzka@przedszkole-gora.pl

Halina Krasoń halina.krason@przedszkole-gora.pl

Magdalena Grycz-Mocko magdalena.gryczmocko@przedszkole-gora.pl

Elżbieta Grajcarek – Wyrobek elzbieta.grajcarek-wyrobek@przedszkole-gora.pl

Bogumiła Kozik bogumila.kozik@przedszkole-gora.plLoading