Realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2023/2024

ZADANIE I

„Mama, tata, siostra, brat – Rodzina to mój mały świat” – – Wspomaganie wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych.

CELE:

· Wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i realizacji funkcji wychowawczych,

· Rozumienie konieczności współdziałania z przedszkolem w celu najefektywniejszego przygotowania dziecka do szkoły,

· Umiejętność obserwowania własnego dziecka i poznanie jego możliwości,

· Umiejętność rozpoznawania problemów wychowawczych i rozwojowych dziecka,

· Wyrabianie pozytywnych postaw wychowawczych i rozwojowych dzieci,

· Rozumienie potrzeby angażowania rodziców w życie przedszkola

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

· Podniesienie rangi przedszkola jako placówki opiekuńczo – wychowawczej,

· Właściwe rozumienie roli przedszkola w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym
i uświadomienie, że prawidłowy rozwój dziecka wpływa na jego sukcesy,

 · Przełamywanie uprzedzeń do korzystania przez rodziców z porad specjalistów (psycholog, pedagog, terapeuta, logopeda)

ZADANIE II

„Ruch to zdrowie” – Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań
w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

CELE:

 •  prawidłowy rozwój organizmu, jego układów i narządów
 •  rozwijania funkcji i wydolności organizmu
 •  tworzenia poprawnej postawy i budowy ciała
 •  zapobieganie chorobom
 •  rozwój psychiczny i społeczny
 •  kształtowanie motoryki: szybkości, gibkości, zwinności
 •  rozwijanie koordynacji ruchowej
 •  wyrabianie pozytywnej motywacji do zabaw i zajęć ruchowych.
 • zwiększenie świadomości na temat roli i wagi aktywności fizycznej, odpowiedniego odżywiania i odpoczynku.

PRZEWIDYWANE EFEKTY

 • rozładowują nadmierną energię u dzieci
 • dotleniają mózg, poprawiają koncentrację uwagi
 • ćwiczą zmysł równowagi
 • polepszają nastrój, poprawiają stan układu nerwowego
 • pomagają rozwijać samodzielność, równowagę emocjonalną, odporność na stres, poczucie odpowiedzialności, zdyscyplinowanie i wytrwałość w pokonywaniu trudności.

Loading

Skip to content