PRZEDSZKOLU PROWADZONE SĄ INNOWACJE PEDAGOGICZNE

„Pięć zmysłów mam -sensoryczne zabawy dla przedszkolaków” opracowanej przez Panią Anetę Utrata

Zajęcia mają na celu wspieranie integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawę. Dzięki realizacji innowacji chcę pokazać dzieciom różnorodność otoczenia i wyposażyć je w nowe doświadczenia sensoryczne, rozwijać dziecięce zainteresowania światem, pobudzić kreatywność małego dziecka, stworzyć przestrzeń i warunki na aktywność własną, która pozwoli na nowe doświadczenia
i eksperymentowanie. Przyczynić się do lepszego rozwoju intelektualnego, ruchowego i emocjonalno-społecznego. Zabawy, które stymulują wszystkie zmysły: wzrok, słuch, dotyk, węch, smak.

,,Jestem Polakiem, Europejczykiem, Ślązakiem, Górzaninem” opracowanej przez Panią  Bożenę Sodzawiczny

 Innowacja, „Jestem Polakiem, Europejczykiem, Ślązakiem, Górzaninem” będzie realizowana w Gminnym Publicznym Przedszkolu w Górze w formie zajęć w oparciu o zagadnienia zawarte w postawie programowej wychowania przedszkolnego. Innowacja ma na celu zapoznać dzieci z naszym regionem, zwyczajami ludowymi, kulturą, legendami, piękną przyrodą, aby rozbudzić ich więź z miejscem, w którym mieszkają. Dzieci będą poznawać bogactwo tkwiące w obrzędowości, muzyce i sztuce ludowej. Będą obcowały z przyrodą, która odsłoni swoje oblicze
w kolejnych porach roku. Spotkają także ciekawych ludzi, będą uczyć się przyśpiewek, tańców i zabaw ludowych. Przy współpracy rodziców i dziadków w przedszkolu powstanie kącik regionalny. Przedszkolacy i ich rodziny wezmą udział w konkursie na ozdoby dożynkowe, które przekażemy do Gminny Miedźna jako prezent od przedszkolaków. Zaprosimy Panią z, Koła Gospodyń Wiejskich”, w celu przedstawienia nam tradycji ludowych oraz min. pracę na roli na przestrzeni kolejnych pór roku. Stwarzane będą sytuacje wychowawcze i społeczne kształtujące
u dzieci postawę lokalnego patrioty.

Dzieciaki Sensoraki” opracowanej przez Panią Renatę Koczy

Dzieci w wieku przedszkolnym poznają świat, opierając się na informacjach dostarczanych przez zmysły. Mózg nieustannie czerpie dane poprzez specjalne czujniki (receptory) dostosowane do reagowania na ruch cząsteczek powietrza – zmysł słuchu, ruch naszego ciała – ruch przedsionkowy i kinestezja, dotyk – czucie powierzchniowe i propriocepcja, zapach – zmysł węchu, widmo światła – zmysł wzroku i smak – zmysł smaku. Nasz mózg musi uporządkować te informacje, aby dzieci mogły funkcjonować w codziennych sytuacjach.  Głównym celem jest symulowanie sensoryczne dostosowane do potrzeby dziecka poprzez wprowadzanie elementów SI podczas  porannych ćwiczeń  fizycznych w formie zabawy. Stymulacja dziecka w zakresie SI jest procesem długotrwałym i musi być prowadzona systematycznie. Odpowiednio dobrane ćwiczenia przyniosą założone efekty innowacji.

Loading