Skład Rady Rodziców Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze w roku szkolnym 2022/2023

RADA RODZICÓW:

PRZEWODNICZĄCA – p. Sabina Rąba

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ – p. Hanna Libera

SKARBNIK – p. Dorota Wojciech

SEKRETARZ/PROTOKOLANT – p. Magdalena Kurzawa

KONTO RADY RODZICÓW
Bank Spółdzielczy w Miedźnej
numer rachunku bankowego: 76 8446 0006 2011 0001 0195 0001

Loading