Skład Rady Rodziców Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze w roku szkolnym 2020/2021

RADA RODZICÓW:

PRZEWODNICZĄCA – p. Karolina Pisarek

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ – p. Natalia Grajcarek

SKARBNIK – p. Dorota Michalik

SEKRETARZ/PROTOKOLANT – p. Agnieszka Jadacka

KONTO RADY RODZICÓW
Bank Spółdzielczy w Miedźnej
numer rachunku bankowego: 97 8446 0006 2001 0015 6269 0001

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Ul. Kręta 13,
43-227 Góra.
Tel./Fax: +48 32 211 71 20
E-mail:

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola im. Jana Brzechwy w Górze

KRS: 0000253300
Tel./Fax: +48 32 211 71 20
E-mail:
follow us:
Copyright © 2018. All rights reserved.