Skład Rady Rodziców Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze w roku szkolnym 2021/2022

RADA RODZICÓW:

PRZEWODNICZĄCA – p. Karolina Pisarek

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ – p. Natalia Grajcarek

SKARBNIK – p. Dorota Michalik

SEKRETARZ/PROTOKOLANT – p. Agnieszka Jadacka

KONTO RADY RODZICÓW
Bank Spółdzielczy w Miedźnej
numer rachunku bankowego: 77 8446 0006 2001 0001 0033 0001