Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze, informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna Nr.OR.0050.19.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. termin składania wniosków do przedszkoli w Gminie Miedźna rozpoczyna się 04 marca 2024 r.

Składanie wniosków o przyjęcia do przedszkola od 04.03.2024 do 10.04.2024

Liczba miejsc w przedszkolu- 48

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola zostanie wywieszona – 29 kwietnia 2024 r.

Wnioski można pobrać (od 04 marca 2024 r.) w sekretariacie przedszkola lub ze strony internetowej: http://przedszkolegora.pl/

Loading

Kategorie: Ogłoszenia

Skip to content