Instrukcja korzystania z BIP

 1. Podstawowe informacje dotyczące BIP
  Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została Ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2176). Określa ona zasady, na jakich realizowany jest dostęp obywateli do informacji publicznych. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Celem Ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych.
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68) określa sposób przekazywania informacji publicznych przez podmioty określone w Ustawie. Odbywa się to poprzez działanie serwisów internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.
  Zgodnie z powyższym strona główna BIP zawiera:
  1) logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
  2) adres redakcji strony głównej BIP;
  3) imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę główną BIP;
  4) instrukcję korzystania z BIP;
  5) spis podmiotów
  6) menu przedmiotowe;
  7) informacje o podmiotach (w szczególności URL strony podmiotowej BIP) prowadzących strony podmiotowe BIP;
  8) moduł wyszukujący.
 2. Obsługa Biuletynu
  Strona, na której się Państwo znajdują, została stworzona zgodnie z powyżej wymienionymi zasadami. Uzyskanie informacji zamieszczonej na stronie odbywa się poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy na wybraną kategorię, a następnie, po jej rozwinięciu, na podkategorię.
 3. Dodatkowe elementy Biuletynu
  „Opcje drukowania” – istnieje możliwość drukowania podstron i dokumentów opublikowanych w Biuletynie, co jest szczególnie przydatne z punktu widzenia gromadzenia potrzebnych nam informacji:
  1) „Drukowanie podstron” – opcja ta umożliwia wydrukowanie każdej podstrony opublikowanej w Biuletynie. Po otwarciu danej kategorii klikamy na przycisk z prawej strony na dole „Wersja do druku”, by wydrukować widoczne informacje.
  2) „Drukowanie załączników do artykułów” – opcja ta umożliwia wydrukowanie załączników dołączonych do artykułów (dokumentów, aktów prawnych itp.). Jeśli do danego artykułu dołączono dokument, możemy go wydrukować poprzez kliknięcie na ikonkę znajdującą się poniżej, przy czym możliwe jest zarówno pobranie i wydrukowanie dokumentu – „Pobierz”, jak i sprawdzenie jaką treść zawiera – „Zobacz”.
  3) „Odnośnik do głównej strony BIP” – opcja ta umożliwia automatyczne przejście na główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej, poprzez kliknięcie na nazwę strony znajdującą się u góry ekranu: www.bip.gov.pl.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: