PRZETARG

WYNKI PRZETARGU


Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=44e1ed51-38a5-4cf4-8b6b-c2bd227a3efeSukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3cb155be-3804-4611-b601-5b34b9516239

WYNKI PRZETARGU

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Ul. Kręta 13,
43-227 Góra.
Tel./Fax: +48 32 211 71 20
E-mail:

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola im. Jana Brzechwy w Górze

KRS: 0000253300
Tel./Fax: +48 32 211 71 20
E-mail:
follow us:
Copyright © 2018. All rights reserved.