Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka świąteczna”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA” 


 Cel konkursu:

 • wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia                                           
 • propagowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej uczestników
 • pogłębianie wiedzy uczestników na temat symboliki bożonarodzeniowej                                                          
 • promowanie rodzinnego, wspólnie spędzanego czasu

   

Organizator Konkursu:
Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu plastycznego na kartkę świąteczną jest Gminne Przedszkole Publiczne w Górze im. Jana Brzechwy – mgr Aneta Jaworska oraz Bożena Sodzawiczny.
 2. Nagrodzone kartki będą udostępnione na stronie Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze oraz na stronie Gminy Miedźna.

WARUNKI KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wychowankowie przedszkoli z Gminy Miedźna.
 2. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprojektować i wykonać kartkę świąteczną dowolnymi technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika ) – kartka bez życzeń świątecznych w środku.
 3. Maksymalny format pracy to A6 – format kartki świątecznej z miejscem w środku na życzenia.
 4. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być jedna osoba.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną kartkę.
 6. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą – prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do regulaminu) z pieczęcią placówki oraz spełnienie warunków zapisanych w regulaminie. Karta zgłoszeniowa oraz praca konkursowa powinna być dostarczona do organizatora w zamkniętej kopercie.

TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC

 1. Termin dostarczenia prac upływa 16 grudnia 2020 r.
 2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 3. Organizator nie zwraca prac.
 4. Otrzymane prace zostaną przekazane do Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 18 grudnia 2020 r., a wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej na Facebooku oraz Stronie Internetowej organizatora.
 2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu komisja Konkursowa.
 3. Komisję powołuje organizator. W jej skład wchodzą przedstawiciele Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze.
 4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
 6. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja przyzna I, II i III miejsce.
 7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają od organizatora indywidualną nagrodę rzeczową.
 8. Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia dla autorów kartek, które według Komisji odznaczają się szczególnymi walorami artystycznymi.
 9. Nagrody dla Laureatów Konkursu zostaną wręczone po ustaleniu dogodnego terminu dla wszystkich stron.    

Zapraszamy do udziału w konkursie.
Życzymy wielu pomysłów i sukcesów!

WYNIKI KONKURSU

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY “NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA”  ROZSTRZYGNIĘTY!


18 grudnia 2020 roku w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA”.
Organizatorem konkursu było Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze
Celem konkursu było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej, w tym składania sobie życzeń poprzez wysyłanie kartek świątecznych oraz wspólne spędzanie czasu rodzica i dziecka na kreatywnej zabawie.
Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie kartki świątecznej związanej tematycznie z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, dowolną techniką plastyczną w formie pocztówki.
Konkurs trwał od 3 grudnia do 16 grudnia. Na konkurs wpłynęło 53 prace.
Dzieciom i rodzicom serdecznie dziękujemy za tak duże zainteresowanie i zaangażowanie.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA”:

I MIEJSCE – Zuzanna Jelonek – Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli
II MIEJSCE – Dominik Goc – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku- oddział przedszkolny
III MIEJSCE – Paulina Cieniecka – Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

WYRÓŻNIENIE:

Aniela Chromik- Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze
Agnieszka Szojda- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku- oddział przedszkolny
Filip Różanawski- Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli
Magdalena Lebuda- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku- oddział przedszkolny

Dawid Tabor- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku- oddział przedszkolny

Dzieci, które zajęły miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Przedszkolaki biorące udział w konkursie, również otrzymają pamiątkowe dyplomy.


PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI

DRODZY RODZICE I KOCHANE DZIECI!


Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za wzięcie udziału w konkursie plastyczno-literackim pt. „Rymowany wiersz dla mamy”.
Informujemy, że w wyznaczonym terminie do organizatora wpłynęło 7 prac, a w dniu 29.05.2020 r. nastąpiło oficjalne rozstrzygnięcie przez komisję konkursową (nauczycieli i dyrekcję Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze)


Jury zdecydowało, że:
I. miejsce zajmuje: Anita Krasoń
II. miejsce zajmują: Emilia Chwiędacz i Amanda Niesyto
III. Miejsce zajmują: Kamila Gardawska, Martyna Malcher, Aniela Janusz, Aniela Chromik


Serdecznie gratulujemy!


PRACE KONKURSOWE

Przedszkolny konkurs plastyczno-technicznyWYNIKI

„COŚ Z NICZEGO, czyli EKO ZABAWKA”

Nie wszystko, co wydaje się śmieciem musi nim być. Dobrze o tym wiedzą przedszkolaki z Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze. Dzieci potrafią wykorzystać i zrobić coś naprawdę pomysłowego, jak choćby robota na Marsie, uroczą świnkę czy mebelki do domku dla lalek. Nasi wychowankowie wykazali się kreatywnością w nadawaniu niepotrzebnym odpadom nowego oblicza w ramach przedszkolnego konkursu plastyczno-technicznego „COŚ Z NICZEGO, czyli EKO ZABAWKA”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość zgłoszonych prac. Jury, w skład którego weszły pani Dyrektor oraz nauczycielki z przedszkola, miało niełatwe zadanie. Ostatecznie udało wyłonić się laureatów konkursu.

Laureatami zostali:

I miejsce – Anita Krasoń z grupy „Sówki”

II miejsce – Aniela Chromik z grupy „Jeżyki”

III miejsce – Stefan i Ludwik Łebeccy z grupy „Kangurki” i grupy „Sówki”

Pozostałe prace, które brały udział w konkursie zostały wyróżnione. Gratulujemy i jednocześnie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za udział w konkursie. Galeria prac znajduje się na stronie przedszkola: http://www.przedszkole-gora.pl/przedszkolne-konkursy/

Ze względu na trudny czas w jakim się znaleźliśmy uroczyste rozdanie nagród nastąpi po powrocie dzieci do przedszkola.


Loading

Skip to content